Archeologische pot

Afkomst: Archeologische dienst stad Antwerpen

Datering: Na midden 16de eeuw – 2de helft 17de eeuw

Materiaal: Witbeige aardewerkklei met twee soorten glazuur(2)

Behandeling: Reinigen, verlijmen, invullen van de lacunes, bijkleuren van de invulling

> 2e kandidatuur